Kort #19231 Falkenberg, Carl Adolf 1871-1943

Falkenberg, Carl Adolf 1871-1943 Falkenberg, Carl Adolf
Friherre, major, f. 1871, d. 1943.
LS, Fa, Alb.517:87

Överstelöjtnant.

Information

Kortnr:
19231
Låda:
26 F-FAR
Text:

Falkenberg, Carl Adolf
Friherre, major, f. 1871, d. 1943.
LS, Fa, Alb.517:87

Överstelöjtnant.

Signum:
LS, Fa, Alb.517:87
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB