Kort #19074 Falk, Anders August 1858-1916

Falk, Anders August 1858-1916 Falk, Anders August
Ryttmästare, f. 1858, d. 1916
Fa, Fb

Information

Kortnr:
19074
Låda:
26 F-FAR
Text:

Falk, Anders August
Ryttmästare, f. 1858, d. 1916
Fa, Fb

Signum:
Fa, Fb
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB