Kort #18944 Fahlcrantz, Carl Johan 1892-

Fahlcrantz, Carl Johan 1892- Fahlcrantz, Carl Johan Theofron
Skådespelare, bokförläggare. 1892-
Gn. Rs. AB. Fc

Information

Kortnr:
18944
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fahlcrantz, Carl Johan Theofron
Skådespelare, bokförläggare. 1892-
Gn. Rs. AB. Fc

Signum:
Gn. Rs. AB. Fc
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB