Kort #18882 Fagerlund, Carl 1878-1959

Fagerlund, Carl 1878-1959 Fagerlund, Carl Robert Adolf 
[1878-1959]. J. K. Länsassessor i Kalmar.
Alb.854:16 (foto 1896, Kalmar) AB, Fa, Alb.855:20.

Trol. son t. lands. hövd. i Kalmar
C. Adolph J. F. (1842-1903)

Information

Kortnr:
18882
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fagerlund, Carl Robert Adolf
[1878-1959]. J. K. Länsassessor i Kalmar.
Alb.854:16 (foto 1896, Kalmar) AB, Fa, Alb.855:20.

Trol. son t. lands. hövd. i Kalmar
C. Adolph J. F. (1842-1903)

Signum:
Alb. 854:16, AB, Fa, Alb.855:20
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB