Kort #19081 Falk, Anna Charlotta 1799-1882

Falk, Anna Charlotta 1799-1882 Falk, Anna Charlotta
F. 1799, d. 1882. Dtr t. gårdfarihandl. Falk i Lärbo
sn, Got1and o. h. h. Ehinger. G. 1817 m. kammarrådet
Johan Ludvig Neijber (1787-1854).
Fa

Information

Kortnr:
19081
Låda:
26 F-FAR
Text:

Falk, Anna Charlotta
F. 1799, d. 1882. Dtr t. gårdfarihandl. Falk i Lärbo
sn, Got1and o. h. h. Ehinger. G. 1817 m. kammarrådet
Johan Ludvig Neijber (1787-1854).
Fa

Signum:
Fa
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB