Kort #19281 Falkenberg, Margareta

Falkenberg, Margareta Falkenberg, Margareta
Se: Liljeqvist, Margareta

Information

Kortnr:
19281
Låda:
26 F-FAR
Text:

Falkenberg, Margareta
Se: Liljeqvist, Margareta

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB