Kort #18864 Fagerholm, S Axel 1844-1930

Fagerholm, S Axel 1844-1930 Fagerholm, S Axel
Godsägare, Wallnäs, f. 1844, d. 1930.
LS

Information

Kortnr:
18864
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fagerholm, S Axel
Godsägare, Wallnäs, f. 1844, d. 1930.
LS

Signum:
LS
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB