Kort #18947 Fahlcrantz, Christian 1790-1866

Fahlcrantz, Christian 1790-1866 Fahlcrantz, Christian Erik
1790-1866. Biskop i Västerås.
Sn. P. LS. TS. R.70:4. A. Fa. Fc.
Album 11:18. Sv. portr.saml.Fa.55
Album 58:6, Alb.257:4

L-m dep.
Handteckning av Fredrika Bremer. Bild 17 i grönt
album. (Kartavd. Mf Fredrika Bremers album)

Information

Kortnr:
18947
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fahlcrantz, Christian Erik
1790-1866. Biskop i Västerås.
Sn. P. LS. TS. R.70:4. A. Fa. Fc.
Album 11:18. Sv. portr.saml.Fa.55
Album 58:6, Alb.257:4

L-m dep.
Handteckning av Fredrika Bremer. Bild 17 i grönt
album. (Kartavd. Mf Fredrika Bremers album)

Signum:
Sn. P. LS. TS. R.70:4. A. Fa. Fc. Album 11:18.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB