Kort #19117 Falk, Elna S.

Falk, Elna S. Falk, Elna S.
F.omkr.1885. Möjl. dtr t. agronom David F. (1856—86)
o. Elvira Vinberg. Av anteckn. bakpå Fa 1 att döma
kan Elna F. ha uppfostrats hos sin farfar, prosten
Axel P. Falk (1821- ) i Kumla prästg., S-näs st.
Fa

Information

Kortnr:
19117
Låda:
26 F-FAR
Text:

Falk, Elna S.
F.omkr.1885. Möjl. dtr t. agronom David F. (1856—86)
o. Elvira Vinberg. Av anteckn. bakpå Fa 1 att döma
kan Elna F. ha uppfostrats hos sin farfar, prosten
Axel P. Falk (1821- ) i Kumla prästg., S-näs st.
Fa

Signum:
Fa
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB