Kort #18828 Fabritius, Else

Fabritius, Else Fabritius, Ruth Else Tali Minette 
Se
Munck, Ruth Else Tali Minette

Information

Kortnr:
18828
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fabritius, Ruth Else Tali Minette
Se
Munck, Ruth Else Tali Minette

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB