Kort #18948 Fahlcrantz, Erik 1804-95

Fahlcrantz, Erik 1804-95 Fahlcrantz, Erik
Theol. Dr. kyrkoherde i Norrbärke. F. 1804, d. 1875. G. 1835 m.
Vilh. Eleon. Dahlberg.
Fa. Alb. 11. s. 24.

Information

Kortnr:
18948
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fahlcrantz, Erik
Theol. Dr. kyrkoherde i Norrbärke. F. 1804, d. 1875. G. 1835 m.
Vilh. Eleon. Dahlberg.
Fa. Alb. 11. s. 24.

Signum:
Fa. Alb. 11. s. 24.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB