Kort #19260 Falkenberg, Gustaf Adolf 1873-1955

Falkenberg, Gustaf Adolf 1873-1955 Falkenberg, Gustaf Adolf
Friherre, agronom, f. 1873, d. 1955
LS

Information

Kortnr:
19260
Låda:
26 F-FAR
Text:

Falkenberg, Gustaf Adolf
Friherre, agronom, f. 1873, d. 1955
LS

Signum:
LS
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB