Kort #18850 Fagerberg, Herman 1863-1940

Fagerberg, Herman 1863-1940 Fagerberg, Herman
Direktör f. 1863, d. 1940
LS

Information

Kortnr:
18850
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fagerberg, Herman
Direktör f. 1863, d. 1940
LS

Signum:
LS
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB