Kort #19369 Fallstedt, Ingel 1848-1899

Fallstedt, Ingel 1848-1899 Fallstedt, Ingel
Bildhuggare, f. 1848, d. 1899.
Sn, LS, Plåt Se Kronberg, Julius
Fa, Sv. konstn. H. Curman C.1

Information

Kortnr:
19369
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fallstedt, Ingel
Bildhuggare, f. 1848, d. 1899.
Sn, LS, Plåt Se Kronberg, Julius
Fa, Sv. konstn. H. Curman C.1

Signum:
Sn, LS, Plåt Se Kronberg, Julius, Fa, Sv. konstn. H. Curman C.1
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB