Kort #19124 Falk, Ester

Falk, Ester Falk, Ester
Se: Bergstrand, Hugo: LS

Information

Kortnr:
19124
Låda:
26 F-FAR
Text:

Falk, Ester
Se: Bergstrand, Hugo: LS

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB