Kort #18941 Fahlcrantz, Axel Magnus 1780-1854

Fahlcrantz, Axel Magnus 1780-1854 Fahlcrantz, Axel Magnus
1780-1854. ornamentsbildhuggare.
Sv. portr. saml. Fa.35

Information

Kortnr:
18941
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fahlcrantz, Axel Magnus
1780-1854. ornamentsbildhuggare.
Sv. portr. saml. Fa.35

Signum:
Sv. portr. saml. Fa.35
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB