Kort #18933 Fahlberg, J. A. 1846-

Fahlberg, J. A. 1846- Fahlberg, J. A.
Bruksägare, f. 1846
LS

Information

Kortnr:
18933
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fahlberg, J. A.
Bruksägare, f. 1846
LS

Signum:
LS
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB