Kort #18991 Fahlstedt, Henriette

Fahlstedt, Henriette Fahlstedt, Henriette
Studentska, Wallinska skolan våren 1888.

Alb.627

Information

Kortnr:
18991
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fahlstedt, Henriette
Studentska, Wallinska skolan våren 1888.

Alb.627

Signum:
Alb.627
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB