Kort #18928 Fahlbeck, K N:son 1853-1910

Fahlbeck, K N:son 1853-1910 Fahlbeck, K N:son
Bruksägare, Kopparberg, f. 1853, d. 1910.
LS

Information

Kortnr:
18928
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fahlbeck, K N:son
Bruksägare, Kopparberg, f. 1853, d. 1910.
LS

Signum:
LS
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB