Kort #18829 Fabritius, Gustaf Adolf 1762-1837

Fabritius, Gustaf Adolf 1762-1837 Fabritius, Gustaf Adolf'
Övervägare vid Stora järnvågen i Sthlm. 1762—1837
Fb

Information

Kortnr:
18829
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fabritius, Gustaf Adolf'
Övervägare vid Stora järnvågen i Sthlm. 1762—1837
Fb

Signum:
Fb
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB