Kort #19347 Falkner-Söderberg, Stella 1904-1991

Falkner-Söderberg, Stella 1904-1991 Falkner-Söderberg, Stella
1904-1991. Författare. G. m. 1. Torsten Jovinge.
2. med Tom Söderberg (Hjalmar Söderbergs son.)
LS

Information

Kortnr:
19347
Låda:
26 F-FAR
Text:

Falkner-Söderberg, Stella
1904-1991. Författare. G. m. 1. Torsten Jovinge.
2. med Tom Söderberg (Hjalmar Söderbergs son.)
LS

Signum:
LS
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB