Kort #18876 Fagerlin, P L 1843-

Fagerlin, P L 1843- Fagerlin, P L
Läroverksadjunkt, Kristianstad, f. 1843
Ls

Information

Kortnr:
18876
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fagerlin, P L
Läroverksadjunkt, Kristianstad, f. 1843
Ls

Signum:
Ls
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB