Kort #19104 Falk, Carolina

Falk, Carolina Falk, Carolina
18 - , föreståndarinna för Arboga elementar-
skola för flickor.

Fa

Information

Kortnr:
19104
Låda:
26 F-FAR
Text:

Falk, Carolina
18 - , föreståndarinna för Arboga elementar-
skola för flickor.

Fa

Signum:
Fa
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB