Kort #18984 Fahlstedt, Augusta

Fahlstedt, Augusta Fahlstedt, Augusta
f.
Alb 61:22 (Högre allm. lärarinneseminariet).

Information

Kortnr:
18984
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fahlstedt, Augusta
f.
Alb 61:22 (Högre allm. lärarinneseminariet).

Signum:
Alb 61:22
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB