Kort #19120 Falk, Erik 1875-1952

Falk, Erik 1875-1952 Falk, Erik
Direktör, Västerås, f. 1875, d. 1952.
LS, AB, Fb

Direktör för AB Svenska Metallverken, Västerås.

Information

Kortnr:
19120
Låda:
26 F-FAR
Text:

Falk, Erik
Direktör, Västerås, f. 1875, d. 1952.
LS, AB, Fb

Direktör för AB Svenska Metallverken, Västerås.

Signum:
LS, AB, Fb
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB