Kort #18858 Fagergren, Emil Leonard -1905

Fagergren, Emil Leonard  -1905 Fagergren, Emil Leonard
Läkare d. 1905
LS

Information

Kortnr:
18858
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fagergren, Emil Leonard
Läkare d. 1905
LS

Signum:
LS
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB