Kort #19355 Fallenius, Carl Constantin Hjelm 1861-1945

Fallenius, Carl Constantin Hjelm 1861-1945 Fallenius, Carl Constantin Hjelm
Överstelöjtnant, f. 1861, [d. 1945].
LS
Sv.portr.saml. Fa247

Information

Kortnr:
19355
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fallenius, Carl Constantin Hjelm
Överstelöjtnant, f. 1861, [d. 1945].
LS
Sv.portr.saml. Fa247

Signum:
LS, Sv.portr.saml. Fa247
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB