Kort #19017 Fahnehjelm, Gustaf

Fahnehjelm, Gustaf Fahnehjelm, Gustaf
Kammarherre, d:r
Sn, P, LS, Alb.58:25

Information

Kortnr:
19017
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fahnehjelm, Gustaf
Kammarherre, d:r
Sn, P, LS, Alb.58:25

Signum:
Sn, P, LS, Alb.58:25
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB