Kort #19228 Falkenberg, August 1856-1934

Falkenberg, August 1856-1934 Falkenberg, Conrad August
Friherre, överste, f. 1856, d. 1934
LS, Alb.17 n:r 110, Fa

Information

Kortnr:
19228
Låda:
26 F-FAR
Text:

Falkenberg, Conrad August
Friherre, överste, f. 1856, d. 1934
LS, Alb.17 n:r 110, Fa

Signum:
LS, Alb.17 n:r 110, Fa
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB