Kort #18894 Fagerström, Axel 1859-1930

Fagerström, Axel 1859-1930 Fagerström, Axel
Prakt.läkare, Trekanten, f. 1859, d. 1930
LS

Information

Kortnr:
18894
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fagerström, Axel
Prakt.läkare, Trekanten, f. 1859, d. 1930
LS

Signum:
LS
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB