Kort #19036 Faith-Ell, Gunnar 1876-1950

Faith-Ell, Gunnar 1876-1950 Faith-Ell, August Gunnar
1876-1950. S. t. Christoph A./Faith/Ell (1840-l9l4) o .Aug. Em.
Wold (1852-1921). G. m. Alma Cat. Hillgren.
Fa, Fb, Sv.portr.saml. Fa146a o.b, Sv.portr.saml. Fb162

Information

Kortnr:
19036
Låda:
26 F-FAR
Text:

Faith-Ell, August Gunnar
1876-1950. S. t. Christoph A./Faith/Ell (1840-l9l4) o .Aug. Em.
Wold (1852-1921). G. m. Alma Cat. Hillgren.
Fa, Fb, Sv.portr.saml. Fa146a o.b, Sv.portr.saml. Fb162

Signum:
Fa, Fb, Sv.portr.saml. Fa146a o.b, Sv.portr.saml. Fb162
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB