Kort #19266 Falkenberg, Henrietta Emma Lovisa 1834-1922

Falkenberg, Henrietta Emma Lovisa 1834-1922 Falkenberg, Henrietta Emma Lovisa
1834-1922. G. 1858 m. Kommendörkapten
Jakob Fridolf Thorsell.
Fa

Information

Kortnr:
19266
Låda:
26 F-FAR
Text:

Falkenberg, Henrietta Emma Lovisa
1834-1922. G. 1858 m. Kommendörkapten
Jakob Fridolf Thorsell.
Fa

Signum:
Fa
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB