Kort #18997 Fahlström

Fahlström Fahlström
Operasångare
LS

Information

Kortnr:
18997
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fahlström
Operasångare
LS

Signum:
LS
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB