Kort #19273 Falkenberg, Henrik Magnus 1815-1875

Falkenberg, Henrik Magnus 1815-1875 Falkenberg, Henrik Magnus
Friherre, överste, f. 1815, d. 1875.
Foto=Fa, Fc

Information

Kortnr:
19273
Låda:
26 F-FAR
Text:

Falkenberg, Henrik Magnus
Friherre, överste, f. 1815, d. 1875.
Foto=Fa, Fc

Signum:
Foto=Fa, Fc
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB