Kort #19205 Falk, Svante 1845-1928

Falk, Svante 1845-1928 Falk, Svante
Major, överstelöjtn. o. chef på Göta Trängkår, överste,
f. 1845, d. 1928.
LS, Sn, Fb

Information

Kortnr:
19205
Låda:
26 F-FAR
Text:

Falk, Svante
Major, överstelöjtn. o. chef på Göta Trängkår, överste,
f. 1845, d. 1928.
LS, Sn, Fb

Signum:
LS, Sn, Fb
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB