Kort #18945 Fahlcrantz, Carl Wilhelm 1847-

Fahlcrantz, Carl Wilhelm 1847- Fahlcrantz, Carl Wilhelm
Kyrkoherde i Norrbärke. F.1847 24/6 i Norrbärke.
G.m. Maria Antoinette Littorin.

Fa

Information

Kortnr:
18945
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fahlcrantz, Carl Wilhelm
Kyrkoherde i Norrbärke. F.1847 24/6 i Norrbärke.
G.m. Maria Antoinette Littorin.

Fa

Signum:
Fa
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB