Kort #19196 Falk, Per 1879-

Falk, Per 1879- Falk, Per
1879-
Överste för Norrlands artilleriregemente. 
Sk.k.Ligg.fol. 141:12.

Information

Kortnr:
19196
Låda:
26 F-FAR
Text:

Falk, Per
1879-
Överste för Norrlands artilleriregemente.
Sk.k.Ligg.fol. 141:12.

Signum:
Sk.k.Ligg.fol. 141:12.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB