Kort #19125 Falk, Evelina 1843-1926

Falk, Evelina 1843-1926 Falk, Evelina
F. 1843, änka efter jägmästaren G. M. Molinder. D. 1926.
LS

Information

Kortnr:
19125
Låda:
26 F-FAR
Text:

Falk, Evelina
F. 1843, änka efter jägmästaren G. M. Molinder. D. 1926.
LS

Signum:
LS
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB