Kort #19216 Falk, Wilhelm 1825-1907

Falk, Wilhelm 1825-1907 Falk, Wilhelm
1825-1907. Bruksägare o. riksdagsman. 
PH, LS, Fa.

Information

Kortnr:
19216
Låda:
26 F-FAR
Text:

Falk, Wilhelm
1825-1907. Bruksägare o. riksdagsman.
PH, LS, Fa.

Signum:
PH, LS, Fa.
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB