Kort #18937 Fahlcrantz, Alfred 1835-1911

Fahlcrantz,  Alfred 1835-1911 Fahlcrantz, Christian, Alfred
1835  8/12 - 1911 2/7
Lektor vid Uppsala h. allm. läroverk.
Sn, Fa. Sv. portr. saml. P214, Sv. portr. saml.Fa 285, H8D/a1-2

Information

Kortnr:
18937
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fahlcrantz, Christian, Alfred
1835 8/12 - 1911 2/7
Lektor vid Uppsala h. allm. läroverk.
Sn, Fa. Sv. portr. saml. P214, Sv. portr. saml.Fa 285, H8D/a1-2

Signum:
Sn, Fa. Sv. portr. saml. P214, H8D/a1-2
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB