Kort #18946 Fahlcrantz, Christian David Ansgarius 1853-1927

Fahlcrantz, Christian David Ansgarius 1853-1927 Fahlcrantz, Christian David Ansgarius 
1853 28/7-1927 24/1. F. D. Läroverksadjunkt i Borås. S. t. bisk .i
Västerås.

LS. Fa. Fb

Information

Kortnr:
18946
Låda:
26 F-FAR
Text:

Fahlcrantz, Christian David Ansgarius
1853 28/7-1927 24/1. F. D. Läroverksadjunkt i Borås. S. t. bisk .i
Västerås.

LS. Fa. Fb

Signum:
LS. Fa. Fb
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB