Kort #19269 Falkenberg, Henrik 1860-

Falkenberg,  Henrik 1860- Falkenberg, Conrad Henrik
Friherre, f.d. kapten, godsägare f. 1860.
LS, Foto=Fa, Sv.portr.saml. Fc455, H8D/b1-2
Se även Conrad F.g LS
Sv.portr.saml. P.198

Information

Kortnr:
19269
Låda:
26 F-FAR
Text:

Falkenberg, Conrad Henrik
Friherre, f.d. kapten, godsägare f. 1860.
LS, Foto=Fa, Sv.portr.saml. Fc455, H8D/b1-2
Se även Conrad F.g LS
Sv.portr.saml. P.198

Signum:
LS, Foto=Fa, Sv.portr.saml. Fc455, H8D/b1-2
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB