Kort #19059 Falhem, Hans Erik 1832-1911

Falhem, Hans Erik 1832-1911 Falhem, Hans Erik
Regementsintendent, 1832-1911.
Alb.14:33, 28:33

Information

Kortnr:
19059
Låda:
26 F-FAR
Text:

Falhem, Hans Erik
Regementsintendent, 1832-1911.
Alb.14:33, 28:33

Signum:
Alb.14:33, 28:33
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB