Kort #19339 Falkman, Olena 1849-1928

Falkman, Olena 1849-1928 Falkman, Olena Ida Theresia
Sångerska. 1849-1928, g. 1876 m. Olof Matthias
Theodor Rabenius, prof.
Sn, Fa, LS, Alb.522:145, 
Alb.614:38, 39 (=Fa2), 40 (=Fa3), Alb.671:18
L-m dep.

Identifieringen av Fa5 är osäker.

Information

Kortnr:
19339
Låda:
26 F-FAR
Text:

Falkman, Olena Ida Theresia
Sångerska. 1849-1928, g. 1876 m. Olof Matthias
Theodor Rabenius, prof.
Sn, Fa, LS, Alb.522:145,
Alb.614:38, 39 (=Fa2), 40 (=Fa3), Alb.671:18
L-m dep.

Identifieringen av Fa5 är osäker.

Signum:
Sn, Fa, LS, Alb.522:145, Alb.614:38, 39 (=Fa2), 40 (=Fa3), Alb.671:18
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB