Kort #19139 Falk, Gösta 1870-1929

Falk, Gösta 1870-1929 Falk, Gösta
Direktör, Sthlm, f. 1870, d. 1929.
LS

Information

Kortnr:
19139
Låda:
26 F-FAR
Text:

Falk, Gösta
Direktör, Sthlm, f. 1870, d. 1929.
LS

Signum:
LS
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB