Kort #19087 Falk, August 1861-

Falk, August 1861- Falk, August Wilhelm
Fil.dr. Lektor i matem. o. fysik v. Nyköpings h. allm.lä-
rov.1898, F.1861 26/12.
Sv.portr.Saml. Fc 85, Sv.portr.Saml. St. f.8:r.3, Sv.portr.Saml. P.223,
LS, Fa, H8D/c1

Information

Kortnr:
19087
Låda:
26 F-FAR
Text:

Falk, August Wilhelm
Fil.dr. Lektor i matem. o. fysik v. Nyköpings h. allm.lä-
rov.1898, F.1861 26/12.
Sv.portr.Saml. Fc 85, Sv.portr.Saml. St. f.8:r.3, Sv.portr.Saml. P.223,
LS, Fa, H8D/c1

Signum:
Sv.portr.Saml. Fc 85, Sv.portr.Saml. St. f.8:r.3, Sv.portr.Saml. P.223, LS, Fa, H8D/c1
Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB