Kort #97935

 , Prooaccini, Camillo
154O-ta1.-1€27. Italiensk målare.
?: Kpst Rrb. fv. (1)

Information

Kortnr:
97935
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

, Prooaccini, Camillo
154O-ta1.-1€27. Italiensk målare.
?: Kpst Rrb. fv. (1)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort