Kort #98428

 , W
Raupach, Bernarå

1682—1745

Faster vid St.Nicelas i Hamburg.

P: mjb. Berningcroth 50. (1)

Information

Kortnr:
98428
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

, W
Raupach, Bernarå

1682—1745

Faster vid St.Nicelas i Hamburg.

P: mjb. Berningcroth 50. (1)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort