Kort #98196

 | R & d i 0 h, Johannes Theodor
18 — . Norsk officer vid Karl XV:s stab.
Alb.128:50
Fa.

Information

Kortnr:
98196
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

| R & d i 0 h, Johannes Theodor
18 — . Norsk officer vid Karl XV:s stab.
Alb.128:50
Fa.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort