Kort #97944

 Prohaska, Gustav; .
Patriark för den tjeckoslovakiska Iwrkan. _

AB. Foto mjb. sitt. f.
&

Information

Kortnr:
97944
Låda:
26 PRO-RIB
Text:

Prohaska, Gustav; .
Patriark för den tjeckoslovakiska Iwrkan. _

AB. Foto mjb. sitt. f.
&

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort